PARTIDUL FORȚA NAȚIONALĂ

STATUT

     

                                                       Capitolul  I

DISPOZIŢII  GENERALE

IDENTITATEA  ORGANIZAŢIEI

 

Art.1.
(1)  Denumirea partidului este FORŢA NAŢIONALĂ, iar denumirea prescurtata este
FN. Denumirea partidului nu se reduce la iniţialele sale. În toate discursurile publice se va folosi denumirea întreagă, FORŢA NAŢIONALĂ (FN)
(2)  Partidul FORȚA NAȚIONALĂ(FN) este persoană juridică de drept public și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României, în conformitate cu dispozițiile Constituției, ale Legii partidelor politice, precum și prevederile prezentului Statut și ale tuturor regulamentelor și instrucțiunilor adoptate pe baza și pe aplicarea acestuia.
(3) Partidul FORŢA NAŢIONALĂ(FN) are drapel, imn şi însemn. Însemnul partidului este şi semnul electoral. Drapelul, însemnul partidului şi semnul electoral se aprobă de către Congres. Imnul se stabileşte de către Biroul Permanent Central, la propunerea Consiliului Consultativ Central, şi se aprobă de  Consiliul Naţional.
(4)  Drapelul PARTIDULUI FORŢA NAŢIONALĂ (PFN) este confecţionat din pânză de mătase, de culoare albă, raportul dimensiunilor – lăţime/lungime – fiind de 2/3. Central, pe ambele feţe, este amplasat însemnul partidului.
(5)  Însemnul  partidului FORŢA NAŢIONALĂ (FN) este reprezentat de o flacară stilizată colorată în culorile albastru, galben și rosu și denumirea formațiunii politice. Însemnul  partidului FORŢA NAŢIONALĂ (FN) simbolizează stabilitatea, continuitatea şi forţa de renaştere naţională, purtând credinţa în fiinţa colectivă ca resursă morală indestructibilă.
(6)  Modificarea drapelului, imnului sau semnului electoral se face la propunerea    
Biroului Permanent Central, în cadrul Consiliului Naţional şi se aprobă cu votul a   
minim 2/3 din numărul celor prezenţi. Propunerea de modificare va fi însoţită de
expunerea de motive a prim-vicepreşedintelui partidului.
(7)  Folosirea însemnelor de identitate ale partidului se stabileşte prin regulament elaborat de Secretariatul General  şi aprobat de Biroul Permanent Naţional.
(8)Partidul Forța Națională(FN) poate edita, la nivel central şi local, reviste şi publicaţii proprii şi poate înfiinţa posturi de radio şi televiziune sau orice alte mijloace mass – media cu scopul promovării partidului și a obiectivelor sale.
(9)  Sediul central al  partidului FORŢA NAŢIONALĂ (FN) se află în municipiul   
Bucureşti.

download document integral